Utviklingssenteret arrangerer andre læringsnettverk i leiing av pasienttryggleik. Læringsnettverket går over sju månader med tre samlingar og videomøter mellom samlingane. Læringsnettverket har fokus på at deltakarane skal innføre tavlemøte i eigen praksis i løpet av denne perioden.

Torsdag 8. november starta 21 tillsette ved Gloppen kommune opp med ABC Psykiske sykdommer i eldre år.

Onsdag 7. november arrangerte USHT Sogn og Fjordane oppstartseminar i Eldreomsorgas ABC i Askvoll.

Samhandlingskonferansen 2019 i Sogn og Fjordane går av stabelen 3. og 4. april 2019 på Skei i Jølster.

Tema for fagdagen var ernæring. Professor i medisinsk etikk, Per Nordtvedt, hadde innlegg og leia dialog om etiske aspekt ved ernæringsbehandling hos eldre. Rigmor Bjørkedal, logoped Helse Førde, snakka om svelgvanskar og engasjerte med praktiske øvingar og konkrete tips.

Førelesingsnotatane er lagt i høgre felt

Det var tilsaman 64 deltakarar frå 16 kommunar og 4 sjukehusavdelingar .

 

Helsedirektoratet inviterte til samling 16.-17. oktober for samarbeidskommunar i Nasjonalt velferdsteknologiprogram, der representantar frå fleire av samarbeidskommunane i Sogn og Fjordane stilte.

 

12. november startar vi opp nytt læringsnettverk for "Leiing av pasienttryggleik". Invitasjon er sendt til kommunalsjefar for helse og omsorg.

 

Velferdsteknologi, kontaktpersonar

Ei fersk undersøking viser at kommunane i fylket aukar takten med å ta i bruk velferdsteknologi.


På bildet ser vi nøkkelpersonane i samarbeidsprosjektet. Frå venstre Jan Olav Larsen, EKS; Marta Strandos, Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane; Hilde G. Corneliussen og Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking og IT-forum

"ABC Musikkbasert miljøbehandling" er eit opplæringstilbod som integrerer musikk, song og bevegelse i miljøbehandling. USHT arrangerer fagseminar for oppstart av denne ABC-permen:

Stad: Scandic Sunnfjord Hotel, Førde (NB! Var opprinneleg planlagt på Thon Hotel Jølster)

Dato: 26.sep., kl 10:00 til 16:00

Påmeldingsfrist: 5.sep.

Felles påmelding frå kvar kommune, på e-post til Marta Strandos: mast@forde.kommune.no

Resultat frå prosjektet "Frivillig sektor sitt bidrag i helseomsorg" er publisert i Tidsskrift for omsorgsforsking. Sjå lenke i høgre marg. Artikkelen er skriven av førstelektor Aud Berit Fossøy, Høgskulen på Vestlandet.

I samandraget står det: "Frivillige samt private og offentlege aktørar står bak mange ulike aktivitetar der eldre menneske er målgruppa. Fleire av desse kulturprosjekta er støtta av offentlege midlar. Denne studien utforskar aktørane sine bidrag i eit kulturprosjekt for eldre. Korleis aktørane erfarer og forstår eldre si deltaking i prosjektet vert vektlagt...Til saman syner funna kva dette tyder for eldre sin identitet og for eldre som integrert individ. Aktørane i kulturprosjektet erfarte at når kunnskap og erfaring igjen blir viktig, får den eldre bekrefta sin verdi og opplever å bli verdsett. Slike erfaringar var viktige for aktørane sin motivasjon til å fortsette dette arbeidet."

USHT Sogn og Fjordane er ein av samarbeidspartane i prosjektet.