114 tilsette frå 12 kommunar i Sogn og Fjordane starta på opplæringspakken; Velferdsteknologiens ABC på Skei 16 11 17. Deltakarane var tilsette i dei kommunale helse- og omsorgstenestene og tilsette innan it, drift og forvaltning.

Morsomt om VT

Opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC er utarbeidd av SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge, på oppdrag frå KS og Helsedirektoratet. 

I Sogn og Fjordane har Utviklingssenteret hatt ansvar for piloteringa av Velferdsteknologiens ABC. Kommunane Jølster-, Gloppen-, Stryn- og Førde deltok med til saman 65 tilsette. I piloteringa valde vi å rulle ut opplæringspakken etter mal frå anna ABC-opplæring.

Utviklingssentra har no fått i oppdrag å bidra til vidare utrulling av ABC-en.

Fann du det du leita etter?
 
 
Login for redigering