Omlag 100 deltakarar frå 11 kommunar deltok då USHT Sogn og Fjordane arrangerte oppstart av opplæringspakken; Velferdsteknologiens ABC.

Opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC er utarbeidd av SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge, på oppdrag frå KS og Helsedirektoratet. Utviklingssentra har i sitt oppdrag å bidra til utrulling av ABC-en.

I 2015 deltok 4 kommunar i fylket i piloteringa av ABCèn, og hausten 2017 starta 12 kommunar på opplæringspakken.

Utviklingssenteret er no klar med nytt oppstartseminar for våren 2018.

114 tilsette frå 12 kommunar i Sogn og Fjordane starta på opplæringspakken; Velferdsteknologiens ABC på Skei 16 11 17. Deltakarane var tilsette i dei kommunale helse- og omsorgstenestene og tilsette innan it, drift og forvaltning.