Regjeringens handlingsplan for universell utforming

Utviklingssenteret i Hordaland har teke initiativ til eit samarbeidsprosjekt med alle utviklingssentra i vest; USHT Sogn og Fjordane og USHT Rogaland (Stavanger og Bjørgene).

Vi har motteke midlar frå Bufdir. til gjennomføring av prosjektet, som har som hovudmål å utarbeide eit program for kompetansespreiing innan universell utforming og velferdsteknologi.  

Fann du det du leita etter?
 
 
Login for redigering