Helsedirektoratet inviterte til samling 16.-17. oktober for samarbeidskommunar i Nasjonalt velferdsteknologiprogram, der representantar frå fleire av samarbeidskommunane i Sogn og Fjordane stilte.

 

"Nasjonalt program for velferdsteknologi" har teke opp 197 nye kommunar for spreiing av velferdsteknologiske løysingar. Ni av desse er kommunar i Sogn og Fjordane. Førde kommune er ansvarleg søkjarkommune med "Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester" som leiar for det interkommunale prosjektet, i tett samarbeid med Vestlandsforsking.