Fylkesprosjektet 2017
Publisert 18.02.2018
Regionale seminar, Sunnfjord

I arbeidet med å ta i bruk velferdsteknologi er «Veikart for tenesteinnovasjon» eit viktig verktøy; ein praktisk metodikk som skal setje kommunane i stand til å endre offentlege tenester for å møte framtida.

 

Publisert 18.01.2018

Som avslutning av fase 4 i Fylkesprosjektet i velferdsteknologi inviterer vi kommunane til regionale seminar.

 

13. februar, kl. 09 - 15   Førde, Høgskulen på Vie, Festsalen

14. februar, kl. 09 - 15   Eid, Rådhuset, kommunestyresalen

15. februar, kl. 09 - 15   Sogndal, Quality hotell

 

Publisert 13.10.2017

Hovudmålet i fase 4 er å vidareføre det felles arbeidet med kunnskap- og erfaringsgrunnlaget for planlegging og implementering av velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane, og starte spreiing steg for steg.