21.nov. avvikla "Velferdsteknologiprosjektet i Sogn og Fjordane" konferansen "Samspel - om velferdsteknologi, lokalt responssenter og fagsystem". Bakgrunn for konferansen er at auka bruk av velferdsteknologi betyr fleire alarmar og det utfordrar dagens løysingar for responssenter. Når  velferdsteknologi skal integrerast i drifta må den også kunne integrerast i dei ulike digitale fagsystema som kommunane nyttar.

 

Fann du det du leita etter?
 
 
Login for redigering