Eit vesentleg velferdsteknologisk bidrag til pleie- og omsorgstenestene kjem frå "tryggleikspakkar";  teknologiske løysingar som har til føremål å gjere menneske med pleie- og omsorgsbehov i stand til å bu lengre og tryggare i eigen heim. Den grunnleggande tryggleiksteknologien som allereie er etablert i kommunane er tryggleiksalarmen, normalt ein knapp som brukaren kan trykke på ved uønska hendingar som ved fall eller plutselig sjukdom, eller ved anna trong for assistanse.

Fann du det du leita etter?
 
 
Login for redigering