I fase 2 ynskte prosjektet, med forankring i kommunane sin eigen organisasjon, å bringe saman kunnskapsmiljø innan pleie- og omsorg og FoU, for å utvikle og teste velferdsteknologiske løysingar i pilot-kommunar, for deretter å  kunne etablere vegleiing til dei andre kommunane i høve implementering av velferdsteknolgi.

 

Fase 2 av fylkesprosjektet "Velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane" starta våren 2015. Med tittelen "Praksisnær kunnskapsutvikling og innovasjon i kommunane si pleie- og omsorgsteneste" var målet å etablere konkret kunnskap gjennom utviklingsprosjekt knytt til velferdsteknologi.

 

Konferanse velferdsteknologi 11. februar 2016

120 deltakarar møtte på Skei hotell då fylkesprosjektet «Velferdsteknologi for kommunane i Sogn og Fjordane» la fram resultata frå fase 2 av prosjektet. Konferansen omhandla erfaringar med planlegging og implementering av velferdsteknologi i 8 pilotkommunar i fylket.

Fann du det du leita etter?
 
 
Login for redigering