Leiing av pasienttryggleik
Publisert 07.12.2017

Takk for ein fin dag på Skei 5.desember 2017. Presentasjonane frå samlinga finn du her i høgre-menyen.   

 

 

Publisert 02.10.2017

For å lukkast med pasienttryggleiksarbeid er det viktig med god kompetanse og leiarforankring på alle nivå. I samråd med kommunalsjefar for helse og omsorg i fylket, starta Utviklingssenteret opp læringsnettverk for leiing av pasienttryggleik i perioden september 2017 - mars 2018. Det var 10 kommunar som deltok, nokre med fleire team. Teama bestod av avdelingsleiarar, fagleiarar og helsepersonell i sjukeheim og omsorgsbustad. Læringsnettverket vart gjennomført med tre samlingar og videomøter mellom samlingane. Teama valde risikotavle som det tiltaket dei ynskte å innføre på sine einingar. Fleire av teama jobbar no med risikoområder som, førebygging av underernæring, førebygging av trykksår og sikker legemiddelgjennomgang.Utviklingssenteret planlegg nytt læringsnettverk i leiing av pasienttryggleik, med oppstart i november 2018.