MEDCED
Publisert 01.06.2016

Forskingsprosjektet MEDCED tek sikte på å utvikle kunnskap om implementering av ein beslutningsstøttemodell ”Tillit Framfor Tvang” (TFT- modellen). Modellen skal hjelpe personalet med å utvikle tillitsskapande tiltak framfor tvang, når dei yte omsorg til urolege og utagerende bebuarar med demens.

Publisert 27.06.2016
MEDCED, figur

Utviklingssentra på Vestlandet har saman med høgskulane delteke i eit større forskingsprosjekt om bruk av tvang i sjukeheimar. Nokre av funna frå studien er publisert i juni-nummeret av "Sykepleien".  

Sjå omtale av MEDCED-studien under Lenker/Sjå også, og under satsingsområde - Forsking.

Publisert 12.05.2015
Hender

Resultat frå forskingsstudien MEDCED viser nedgang i bruk av tvang overfor personar med demens. Denne nedgangen har samanheng med kompetansen til dei tilsette ved sjukeheimane. Det er likevel for lite tid og ressursar til å gjennomføre nødvendig kursing og vidareutdanning.

Sjå omtale av studien i Firda:"Færre demente blir utsette for tvang" (PDF, 713 kB) og på NRK: "Sjukeheimstilsette får ikkje opplæring".

Fann du det du leita etter?
Nyttige lenker (1)
 
 
Login for redigering