Her finn du oversikt over kven som er ABC-kontaktar i kommunane i fylket.

Blader

Som ABC-kontakt i din kommune er du utviklingssenteret sin samarbeidspart når det gjeld ABC-opplæring. Her vil du finne ein oversikt over mogelege oppgåver som kan ligge til denne rolla: